FUNDUSZE EUROPEJSKIE

 

Fundusze Europejskie Radomsko

 

Biuro rachunkowe BEKAS współpracuje z uznaną marką Capital Partner w zakresie funduszy europejskich. Jej doradcy zaliczani są do najskuteczniejszych w Polsce pod względem pozyskiwania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, co znajduje odzwierciedlenie w publikowanych rankingach (np. II miejsce w rankingu firm doradczych w 2011r. pisma ogólnopolskiego „Fundusze Europejskie”). Oferujemy Państwu kompleksowość obsługi w sferze przygotowania i administracyjnego zarządzania projektem.

  Przedsiębiorcy i podmioty sektora publicznego przygotowujący wnioski o dofinansowanie korzystają najczęściej z:
 • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
 • Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)
 • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)
 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)
    W zależności od przedmiotu inwestycji do najbardziej popularnych dziedzin zaliczają się :
 • Innowacje Badania i rozwój (B+R)
 • Odnawialne Źródła Energii (OZE) i ochrona środowiska
 • Projekty infrastrukturalne
 • Projekty informatyczne
 • Przetwórstwo produktów rolno-spożywczych
 • Turystyka
 • Rozwój działalności eksportowej
   
BEKAS Radomsko – biuro rachunkowe skutecznie poprowadzi Twoją firmę poprzez różne programy gdzie Fundusze Europejskie pozwolą na wspieranie Państwa projektów w programach takich jak:
 • Regionalnych Programów Operacyjnych na terenie naszego województwa łódzkiego
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie priorytetów od 6 do 9 w procedurze konkursowej na terenie całego kraju
 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie całego kraju (agroturystyka, mikroprzedsiębiorstwa)
 • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na terenie całego kraju
Fundusze Europejskie BEKAS Radomsko