Fundusze Europejskie Radomsko

 

Biuro rachunkowe BEKAS współpracuje z uznaną marką Capital Partner w zakresie funduszy europejskich. Jej doradcy zaliczani są do najskuteczniejszych w Polsce pod względem pozyskiwania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, co znajduje odzwierciedlenie w publikowanych rankingach (np. II miejsce w rankingu firm doradczych w 2011r. pisma ogólnopolskiego „Fundusze Europejskie”). Oferujemy Państwu kompleksowość obsługi w sferze przygotowania i administracyjnego zarządzania projektem.

 

Przedsiębiorcy i podmioty sektora publicznego przygotowujący wnioski o dofinansowanie korzystają najczęściej z:

 

 

W zależności od przedmiotu inwestycji do najbardziej popularnych dziedzin zaliczają się :

 

 

BEKAS Radomsko – biuro rachunkowe skutecznie poprowadzi Twoją firmę poprzez różne programy gdzie Fundusze Europejskie pozwolą na wspieranie Państwa projektów w programach takich jak:

  • Regionalnych Programów Operacyjnych na terenie naszego województwa łódzkiego
  • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie priorytetów od 6 do 9 w procedurze konkursowej na terenie całego kraju
  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie całego kraju (agroturystyka, mikroprzedsiębiorstwa)
  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na terenie całego kraju

Fundusze Europejskie BEKAS Radomsko