KPiR

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Zakres obsługi naszego biura rachunkowego w ramach stałej umowy o współpracy:

podatkowa ksiega przychodow i rozchodow BEKAS RADOMSKO

  • Prowadzenie KPiR zgodnie z rozporządzeniem na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracowników naszego biura rachunkowego na podstawie dodatkowych ewidencji,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • Prowadzenie ewidencji VAT,
  • Sporządzanie i składanie do Urzędów rocznych oraz miesięcznych deklaracji podatkowych,
  • Prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
  • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury.
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia poprzez nasze biuro rachunkowe Radomsko,
  • Sporządzanie planu amortyzacji środków trwałych, a także prowadzenie ewidencji tychże środków oraz wartości prawnych i niematerialnych,
  • Sporządzanie dowodów wpłat i przelewów na poszczególne podatki.