Kadry

 

Podstawy zakres obsługi określony w umowie:

  • Sporządzanie umów o pracę, umów – zleceń oraz umów o dzieło, w oparciu o uzyskane informacje,
  • Opracowanie listy płac, a także rachunków przeznaczonych do umów cywilnoprawnych,
  • Prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej do ZUS pracowników oraz zleceniobiorców,
  • Prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
  • Ewidencjonowanie świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego,
  • Sporządzanie rocznych zeznań pracowników – PIT 11, PIT 40, PIT 8B,
  • Na żądanie pracowników sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
  • Sporządzanie dokumentacji obrachunkowej do list płac – deklaracji na potrzeby ZUS-u, a także urzędów skarbowych – PIT 8A i PIT4.
 
Kadry BEKAS RadomskoNasze usługi księgowe w Radomsku to profesjonalna i kompleksowa obsługa podatkowo – księgowa. BEKAS biuro rachunkowe Radomsko